Carte inox chỉ dành cho DREAM ( lưu ý không sử dụng cho super dream) thanh khang 006001037

Giá bán 105.000₫

Giá gốc 150.000₫-30%

Mã sản phẩm: 006001037 | Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

che sên giúp không bắn sình từ sên lên đẹp trang trí
Hotline: 0917 697 669
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán