Carte inox chỉ dành cho Wave thanh khang 006001038

Giá bán 105.000₫

Giá gốc 150.000₫-30%

Mã sản phẩm: 006001038 | Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

che sên giúp không bắn sình từ sên lên đẹp trang trí
Hotline: 0917 697 669
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán