Trợ sáng thanh ngang 16 bóng thanh khang 002000086

Giá bán 69.000₫

Giá gốc 89.000₫-22%

Mã sản phẩm: 002000086 | Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Ánh sáng trắng Hỗ trợ ánh sáng và trang trí sản phẩm chất lượng Hỗ trợ ánh sáng nơi cung đường tối
Hotline: 0917 697 669
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán
  • Ánh sáng trắng
  • Hỗ trợ ánh sáng và trang trí
  • sản phẩm chất lượng
  • Hỗ trợ ánh sáng nơi cung đường tối