Trợ sáng thanh ngang 8 bóng thanh khang 002000085

Giá bán 59.000₫

Giá gốc 79.000₫-25%

Mã sản phẩm: 002000085 | Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Ánh sáng trắng Hỗ trợ ánh sáng và trang trí sản phẩm chất lượng Hỗ trợ ánh sáng nơi cung đường tối
Hotline: 0917 697 669
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán